Velkommen til Refleksolog Jan Erik Strand


Refleksologi kan benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager. Refleksologen har hele kroppen som behandlingsobjekt og benytteregne hender og punktstaver til punkt- og massasjeteknikker.

Refleksologibehandling retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker å løse årsaken til problemet. 

Om Refleksologi

Refleksologi har sitt utspring i gamle tradisjoner hvor berøring av punkter er praktisert i behandlingsøyemed. Denne praksisen er i senere tid systematisert, videreutviklet og fremstår i dag som en egen behandlingsform – refleksologi.

Refleksologen har hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art.

En refleksolog benytter i hovedsak egne hender og punktstaver til punkt- og massasjeteknikker, ørerefleksologi og bindevevsteknikk.

Refleksologibehandling retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å løse årsaken til problemet. Refleksologi kan benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager.

Refleksologisk behandling 

Refleksologen ser på kroppen som en helhet. Målet er ikke kun å behandle symptomene, men også årsaken til problemet. Vi arbeider med et vidt spekter av plager og problemer på både fysisk og psykisk plan. I behandlingen søker vi å styrke kroppens immunforsvar og egen evne til selvhelbredelse.

Refleksologi er spesielt godt egnet til å møte de sykdommer/problemer vi finner i vår kultur ettersom behandlingsformen i hovedsak er forsket fram i Norge i moderne tid.

Refleksologi kan også gjerne brukes komplementært til legebehandling. Behandlingen brukes også for å lindre eller dempe symptomer/bivirkninger av legebehandling for å styrke kroppens eget immunforsvar.

Hvorfor virker Refleksologi?

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet, dvs. de deler nerveutspring. Det er derfor vi ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan påvirke et annet organ i kroppen.

Refleksologen arbeider med et permanent punktsystem på kroppen. Ved å stimulere disse punktene sendes signaler via nervesystemet. Punktene ligger i et kartlagt system, og ved å benytte de rette kommandoene stimuleres nervebanene slik at kroppen gjenvinner likevekt.

 Plager og tilstander  Refleksologer til daglig arbeider med:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Hodesmerter 
 • Søvnvansker
 • Luftveisplager
 • Immunforsvar
 • Infeksjoner
 • Mage-/tarmplager
 • Urinveisplager
 • Menstruasjonsplager
 • Hormonelle plager
 • Graviditetsplager
 • Hudplager