Vi på Rortunet er opptatt av vårt nærmiljø og ønsker å støtte opp om alt det positive som skjer rundt oss. Vi ønsker å være en bidragsyter for kultur, sport og frivillige organisasjoner, og har samarbeidsavtaler med flere lag/foreninger.

Vi får hele tiden spørsmål om vi har mulighet for å sponse eller gi gaver til lokale idrettsforeninger, lag eller lokale aktiviteter. Rortunet sin filosofi er at vi ønsker å hjelpe «alle» men i et visst system.

Hvert år setter vi av sponsormidler til dette formålet. Ønsker dere å være med på denne muligheten så send en mail til marianne@rortunet.no med en kort beskrivelse av hva dere ønsker så hører dere fra oss.