Byggeprosjekt

Viktig melding!

Byggearbeider i helgen!

Statusrapport Rortunet

Uke 14 2021

Statusrapport fra Rortunet ukene 51/2020-07/2021

Oppsummering fra oss, ukene 51 2020 – 07 2021, Råbygget i betong er ferdig

Hva skjer i uke 49 0g 50

Her er en statusrapport fra Rortunet igjen.

Statusrapport fra Rortunet uke 45.

I senteret begynner vi endelig å se konturene av hvordan det kommer til å bli.

Hva skjer i uke 38 og 39

Her er en statusrapport fra Rortunet igjen, det er en stund siden sist.

Status uke 25

Produksjonen går unna på Rortunet!

Uke 21 og 22

Montering av ytterveggselementer på første boligblokka

Uke 17 og 18

Vi holder fremdriften på prefab-montasjen.

Hva skjer i uke 12 og 13

Statusoppdatering

Uke 8 og 9

Vinteren er fortsatt veldig snill med oss her på Rortunet noe som bidrar til god produksjon.

Nytt år på Rortunet

Da er byggearbeidene på Rortunet godt i gang igjen etter en god juleferie. Det at det ikke kom noe snø i løpet av juleferien gjorde oppstarten ekstra god med tanke på fremdrift.

Byggekamera

Følg vårt byggekamera og se hvordan "Nye Rortunet" blir til minutt for minutt.

Uke 51

Ferieavvikling på Rortunet

Uke 49

Endrede trafikkforhold Kirkealleen

Uke 47

Oppstart prefab og ferdigstillelse av anleggsvei

Uke 44-

Milepæl nådd! 1/3 av betongplaten er støpt.

Uke 42

Endringer i trafikkforhold rundt anleggsområdet

Uke 38 – Første bunnplatestøp!

Som de fleste sikkert har fått med seg, er vi godt i gang med arbeidene på nye Rortunet i Slemmestad!

Velkommen til Rortunes Prosjektblogg

Rortunet er et prosjekt som er stort, veldig stort!