Byggeprosjekt

Byggekamera

Følg vårt byggekamera og se hvordan "Nye Rortunet" blir til minutt for minutt.

Uke 51

Ferieavvikling på Rortunet

Uke 49

Endrede trafikkforhold Kirkealleen

Uke 47

Oppstart prefab og ferdigstillelse av anleggsvei

Uke 44-

Milepæl nådd! 1/3 av betongplaten er støpt.

Uke 42

Endringer i trafikkforhold rundt anleggsområdet

Uke 38 – Første bunnplatestøp!

Som de fleste sikkert har fått med seg, er vi godt i gang med arbeidene på nye Rortunet i Slemmestad!

Velkommen til Rortunes Prosjektblogg

Rortunet er et prosjekt som er stort, veldig stort!