Nytt år på Rortunet

Da er byggearbeidene på Rortunet godt i gang igjen etter en god juleferie. Det at det ikke kom noe snø i løpet av juleferien gjorde oppstarten ekstra god med tanke på fremdrift.


Hva skjer i uke 4-5?
Hovedaktivitetene som pågår vil være grunnarbeider, betongarbeider og prefabmontasje.
Loe Betongelementer jobber parallelt med to lag for å ferdigstille bæresystemet til første del av senteret, boligblokk A, C og D. I denne perioden vil betongelementene for gulvplanet i plan 4 bli montert og bæresystem for plan 5 påbegynnes.
Grunn og betongarbeidene vil pågå for fullt et par måneder til utover vinteren.
 
1
Bæresystem for plan 4
2
Betongelementer for plan 4 
3