Status uke 25

Produksjonen går unna på Rortunet!


Snekkeren er godt i gang med innervegger i boligblokk A. Samtidig har rørlegger, elektriker og ventilasjonsentreprenøren også gjort sin inntreden her.
 
Etter at boligblokk C og D blir lukket med ytterveggselementer, som pågår frem til sommerferien, starter snekkeren opp med nye arbeidslag i disse blokkene også.
 
Aktiviteten på Rortunet blir redusert i fellesferien (uke 28-30). Arbeidene gjennom ferien vil hovedsakelig bestå av taktekking av kjøpesenteret Sone 1, slik at taket blir tett og klart for innvendig produksjon i midten av august.
 
190620-2
190620-3
190620-4
190620-5