Uke 17 og 18

Vi holder fremdriften på prefab-montasjen.


I uke 17 var vi oppe med råbygget for leilighetsblokk A og leilighetsblokkene D og C er også på god vei oppover.
Den store beltegående krana som gjorde seg ferdig med blokk A har nå flyttet seg, og starter opp med næringsbygget ved Kirkealleen.
 
Fra uke 18 starter vi opp med montering av gesims, taktekking og ytterveggselementer på leilighetsblokk A. I løpet av tre uker skal vi ha tett blokk.
 
Bussholdeplassen i Slemmestadveien er flyttet og lagt på nordsiden av Skolebakken. Siste rest av gang/sykkelvei og bussholdeplass er gravd bort.
Vi kommer også til å flytte lysreguleringen i Slemmestadveien for de gående, til nordsiden av krysset Slemmestadveien-Skolebakken. Dett for å unngå kryssing av gangtrafikk over Kirkealleen.
 
Utsikten fra blokk A er storslagen, og i flott vær ser vi ut til siloene i Slemmestad og videre ut til Oslofjorden og Nesodden.
 
270420-2
.
270420-3
.
270420-4
.
270420-5
.
270420-6
.
270420-7