Uke 42

Endringer i trafikkforhold rundt anleggsområdet


I den siste tiden har det skjedd endringer i trafikkforholdene rundt anleggsområdet.
Fotavtrykket til det nye Rortunet blir betydelig større enn det gamle kjøpesenteret. Dette gjør at vi har sett det nødvendig å utvide anleggsområdet, ved å flytte byggegjerdene ut i Kirkealleen.
Vi har etablert en ny inngjerdet trasé for Kirkealleen, der rekken av bjørketrær en gang lå. Denne veien er langt smalere enn den tidligere veien og er dermed ikke beregnet for gangtrafikk.
Av sikkerhetsmessig hensyn ber vi dere følge skiltingen og benytte oppsatt gangvei. Se kart under med beskrivelse av trafikksituasjonen.
 
I uke 43 vil også gangveien langs Slemmestadveien stenges av. Byggegjerdene settes helt inn til Slemmestadveien for å sikre plass for beltekranen som kommer inn for prefabmontasje i midten av november. I forkant av dette blir det foretatt graving på eksisterende gangvei for opparbeidelse av en anleggsvei på nivå med byggetomten. Skilting vil bli satt opp og det vil bli en omdirigering av gangtrafikk ned Sundbyveien, opp langs Bøbekken, forbi Meny og Rortunets midlertidige senter og over bro i retning Slemmestad kirke.
 
Anleggsomr%C3%A5de