Uke 44-

Milepæl nådd! 1/3 av betongplaten er støpt.


Uke 44 – Milepæl nådd! 1/3 av betongplaten er støpt.
 
Denne uken har vi nådd en ny milepæl. Vi har støpt ferdig betongplatas andre del av totalt 6 deler.
Dette er en forutsetning for at Loe Betongelementer kan starte montasjen av bæresystemet.
Loe ankommer byggeplassen til planlagt dato 11.11.19. De skal montere prefabrikkerte betongelementer og stål frem til 1. kvartal 2021. 
Tegning-1
Som en oppfølging etter forrige blogginnlegg, har vi nå stengt av gangveien langs Slemmestadveien.
Gangveien skal graves ut og det skal etableres en anleggsvei på nivå med resten av anleggsområdet. Denne anleggsveien blir en innfartsåre for inntransport av betongelementer og stål.
Vi har satt opp skilt for å geleide gangtrafikken rundt anleggsområdet.
Vi henstiller alle til å respektere skiltingen for en trygg gang- og sykkelvei.
Tenk på din egen sikkerhet!
Trygg%20vei
011119-1
011119-2