Uke 47

Oppstart prefab og ferdigstillelse av anleggsvei


Oppføring av byggets bæresystem er godt i gang!
Nå har montasjen av prefabrikkerte betongelementer, som skal utgjøre bæresystemet til bygget, pågått i 2 uker. Prefabmontasjen startet i trinn 1 og 2 av bygget (6 trinn totalt). Her skal senterets første del reises, samt boligblogg C, D og A. Trinn 1 og 2 skal stå ferdig forsommeren 2020. Arbeid med resterende bæresystem, med søyler, bjelker og hulldekkeelementer, vil pågå frem til 1. kvartal 2021. Det er i skrivende stund satt opp veggskiver til 4 sjakter, 72 betongsøyler og 20 betongbjelker. Fagverkskranen som står for innheising av elementene veier 200 tonn og er 80 m høy!
 
2411-2
Denne uken fikk vi ferdigstilt anleggsveien langs Slemmestadveien. Det har vært betydelig mengder masser som er kjørt bort for å få veien ned på bakkenivået til byggeplassen. I forbindelse med dette har vi fått opp en solid «guard» mot Slemmestadveien, som nå markerer yttergrensen til anleggsområdet. Det som tidligere var en gangvei er nå forvandlet til en kjørevei for tungtransport for prefab-arbeidene.
 
2411-3
.
2411-4
.
2411-5
.
2411-6