Uke 49

Endrede trafikkforhold Kirkealleen


Mandag 02.12.19 ble avstengning av Kirkealleen utenfor Rortunet tredd i kraft.
Følgelig er innkjøring til Kirkealleen fra Slemmestadveien stengt. Kirkealleen ble åpnet på andre siden av Bøbekken utenfor Consto sitt byggeprosjekt.
Tilkomst for naboer på østsiden av Bøbekken blir dermed satt tilbake til opprinnelig situasjon (innkjøring fra Odalsveien).

For å kjøre til Heimen og kirken må man nå kjøre inn kirkealleen fra Odalsveien og deretter over broen som går over Bøbekken. Omkjøringsskilt «Kirkealleen» er satt opp.

Vi har forståelse for at dette endrer kjøremønstrene til dere, og kan virke uvant. Men vi ber om forståelse for at full avstengning er nødvendig for å minimere risikoen for konflikt mellom våre aktiviteter og tredjeperson.
 
1
.
3
.
4