Velkommen til Rortunes Prosjektblogg

Rortunet er et prosjekt som er stort, veldig stort!


Vi skal bygge 56.000 m2 med næringsareal, parkering og boliger.
Dette innebærer mange aktiviteter på et sted, utført av mange ulike aktører. Dette krever god samhandling mellom de ulike aktørene og utbygger.

Samtidig er det viktig med en gjennomføringsprosess hvor et godt samarbeid med nærmiljøet blir ivaretatt. Vi i Insenti AS ønsker, som totalentreprenør, å holde en god dialog med våre naboer underveis i prosjektet - det er tross alt dere vi bygger for!
Vi har opprettet denne prosjektbloggen for å nå ut til dere.

Vi vil jevnlig publisere oppdateringer fra vår fremdrift. Samtidig vil vi benytte bloggen som en kanal for å informere naboer, fremtidige leilighetseiere på Rortunet, Rortunets ansatte og kunder, om nevneverdige forhold rundt prosjektet.