Fasiliteter

Fasiliteter_Toaletter
Toaletter – Herre, dame, HC toalett og stellerom finner du ved siden av lokalet til Atine.
Fasiliteter_HC-toalett
Rullestol – Har du behov for å låne rullestol når du er på Rortunet finner du denne på handicaptoalettet ved siden av lokalet til Atine.
Fasiliteter_Hjertestarter
Rortunet har to hjertestartere. En i midlertidig bygg ca midt i fellesarealet på høyre side og en ved kassene hos Meny. Her finner du også førstehjelpsutstyr. For Rortunet er det viktig å sørge for din sikkerhet, derfor trener vi på førstehjelp og bruk av hjertestarter
Rortunet har reservert 2 plasser for EL-bil med ladestasjon. Denne finner du ved på parkeringsplassen langs veggen til Meny (Inngang renseri)
Fasiliteter_Parkering
Vi tilbyr 90 minutters gratis parkering Dersom du glemmer tiden og står over gratis-perioden gjelder følgende priser: 30 kr. pr påbegynte halvtime.